ALGEMENE INFORMATIE

Een korte toelichting over de begrippen qi en meridiaan

De begrippen qi en meridiaan staan centraal in de traditionele Oosterse Voor qi bestaat eigenlijk geen goede westerse vertaling. Het wordt wel omschreven als “levensenergie, dynamiek, oerkracht”.

Meridianen zijn energiebanen waarin qi circuleert. Ze vormen een netwerk in het lichaam, net onder de huid en de spieren. Er zijn twaalf hoofdmeridianen, waarvan zes Yin- en zes Yang meridianen, die ieder in verbinding staan met een overeenkomstig orgaan.

De behandelwijzen

De behandelwijzen die ik toepas hebben gemeen dat ze van Aziatische oorsprong zijn. Behalve Ayurvedische massage en voetreflexologie, behoren ze tot de traditionele Oosterse geneeskunde. Deze geneeskunde beziet de mens als geheel. Het doel is om de balans tussen lichaam, ziel en geest te herstellen.

De genoemde behandelwijzen hebben in grote lijnen dezelfde heilzame werking: verheldering van de geest, herstel van het lichamelijk evenwicht, versoepeling van spieren en huid, opwekking van energie, bevordering van de circulatie van bloed en lymfe, ondersteuning van de spijsvertering, versterking van het zenuwstelsel en stimulering van het endocriene stelsel.

Aanvullend geef ik life style adviezen, vooral met betrekking tot voeding en beweging.

Intake en behandeling

Tijdens de eerste afspraak heb ik een gesprek met de cliënt over diens persoonlijke situatie en stel ik een diagnose van pols en tong, die een beeld geeft van de huidige constitutie. Op basis daarvan adviseer ik de meest effectieve behandelmethode. Ik put daarbij uit mijn ruime ervaring met methoden uit de traditionele Oosterse geneeskunde. Een behandelmethode kan bestaan uit shiatsu, acupunctuur, tuina, moxa, cupping of ayurvedische massage, voetreflexologie, of een combinatie daarvan.

Aansluitend volgt de eerste behandeling, voor zover die op dat moment mogelijk en wenselijk is.
De behandelingen hebben uitsluitend plaats na voorafgaande afspraak. Dat is nodig om in de studio een atmosfeer te scheppen die optimaal tegemoet komt aan de behoefte van de cliënt.

“Voor sommigen is een warme, vredige omgeving al genoeg om zich te ontspannen. Anderen willen tijdens de massage kunnen luisteren naar zelf meegebrachte muziek. Weer anderen willen vóór de behandeling rustig praten over hun persoonlijke situatie, of de stilte benutten om eens niet te hoeven praten.”

Ik stel voor iedere cliënt een persoonlijke behandeling samen, die is afgestemd op de behoeften en problemen van de persoon. Het belangrijkste doel van de behandelingen is dat de cliënt zijn of haar eigen helende vermogen in werking stelt.

“Op het moment dat mensen mij bellen beginnen ze al met hun eigen healing. De eerste stap is de belangrijkste. Ik geef mensen opdrachten en advies over hun levensstijl, hun voeding. Ik wil niet dat mensen steeds bij me terug komen. Ik geef ze het eerste zetje; hun eigen helende vermogen moet het echte werk doen.”

Bij twijfel is het raadzaam de huisarts te raadplegen. In geval van zwangerschap pas ik de behandeling aan.

Hoe bereidt u zich voor op een behandeling?

Het is beter direct voor en na de behandeling geen zware maaltijd te nuttigen of alcohol of drugs te gebruiken. Bovendien is het goed om zware geestelijke of fysieke inspanning te vermijden. Hetzelfde geldt voor drukte en stress. Ik raad u aan na de behandeling ruim water te drinken.
Draag zo mogelijk loszittende kleding of neem deze mee. Draag bij voorkeur oude kleding, omdat deze door het gebruik van massageolie vet kan worden.

Behandeling van kinderen

Ook kinderen kunnen veel baat hebben bij een behandeling volgens de traditionele Oosterse geneeskunde. De behandeling kan bijvoorbeeld goed werken bij kinderen:

  1. die moeilijk rust kunnen vinden
  2. die te veel energie hebben (ADHD) of juist te weinig
  3. met leer -en concentratieproblemen
  4. met hoofdpijn
  5. met emotionele problemen zoals faalangst en examenangst
  6. die problemen hebben met ademhaling
  7. die problemen hebben met de spijsvertering
  8. die last hebben van allergie

Kinderen hebben van nature een goed contact met hun lichaam en het hier en nu, waardoor hun zelfhelende vermogen vaak gemakkelijk kan worden geactiveerd. Uiteraard wordt het behandelplan voor een kind altijd met de ouders besproken. De massage voor kinderen gaat over de kleren heen en wordt door kinderen meestal als prettig en ontspannend ervaren.